Jamroży Marcin, Kaczor Katarzyna, Optymalizacja opodatkowania oraz ubezpieczeń - kadra zarządzająca: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, uchwała

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Optymalizacja opodatkowania oraz ubezpieczeń - kadra zarządzająca: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, uchwała

Zasady opodatkowania dochodów kadry zarządzającej zależą w szczególności od miejsca rezydencji osoby otrzymującej wynagrodzenie, jak również od tytułu prawnego, na podstawie którego jest wypłacane wynagrodzenie. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym będą natomiast uzależnione m.in. od tego czy dana osoba jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. Dla potrzeb niniejszego komentarza przyjmujemy, że obywatel państwa należącego do EOG jest również rezydentem tego państwa (dalej też: rezydent EOG) i uzyskuje wynagrodzenie za funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce. Poniższy komentarz nie dotyczy wynagrodzeń uzyskiwanych za funkcje pełnione w organach spółek zagranicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX