Grochecka-Goljan Karolina, Wachowska Agnieszka, Oprogramowanie w modelu SaaS – co prawnik wiedzieć powinien?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Oprogramowanie w modelu SaaS – co prawnik wiedzieć powinien?

Rozwiązania bazujące na chmurze obliczeniowej, które pozwalają na korzystanie z oprogramowania w sposób zdalny, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i popularnością. Jedynym z rozwiązań chmurowych, obok rozwiązań typu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) i PaaS (ang. Platform as a Service), jest SaaS (ang. Software as a Service, dalej SaaS) – czyli sposób zdalnego korzystania z oprogramowania jako usługi.

Z uwagi na złożoność i obszerność zagadnienia jakim jest SaaS, w komentarzu zostały umówione aspekty, które w subiektywnej ocenie autorek są jednymi z najistotniejszych, a których świadomość jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania opartego o chmurę obliczeniową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX