Marciniak Jarosław, Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia - konsekwencje dla pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia - konsekwencje dla pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę. Opóźnienie w wypłacie tego wynagrodzenia naraża pracodawcę na odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. Zasady związane z terminowością wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz skutkami opóźnienia regulują przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX