Kukulski Ziemowit, Opodatkowanie zysków z transportu międzynarodowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie zysków z transportu międzynarodowego

Opodatkowanie zysków z transportu międzynarodowego, tj. transportu morskiego, śródlądowego lub powietrznego, reguluje art. 8 Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku. Przepis ten stanowi lex specialis w odniesieniu do przepisu art. 7 (zyski przedsiębiorstw) oraz art. 5 (zakład).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX