Król Tomasz, Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie - omówienie orzecznictwa

Nabycie nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie jest interesującą alternatywą wobec klasycznej umowy kupna domu albo mieszkania. Organy podatkowe stosują jednak obecnie interpretację przepisów niekorzystną dla zbywców nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie. Zasady ustalania wysokości podatku dochodowego obciążającego zbywcę nieruchomości są ich zdaniem takie same jak w przypadku klasycznej transakcji zbycia nieruchomości. Powoduje to nieopłacalność umowy o dożywocie. Osoby zainteresowane jej zawarciem często rezygnują z tego zamiaru po informacji np. od notariusza, jakiej kwoty podatku dochodowego będzie domagał się fiskus. Obecnie WSA nie zgadzają się z interpretacją przepisów organów podatkowych w sprawie zasad opodatkowania stron umowy o dożywocie. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu zależy jednak od stanowiska NSA w tej sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX