Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin - OpenLEX

Wojtowicz-Janicka Katarzyna, Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie wiatraków – zróżnicowane stanowisko gmin

Ustawa z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła definicję elektrowni wiatrowych, przez co powstał stan niepewności co do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych.

Z uwagi na różnorodne stanowiska lokalnych organów podatkowych podatnicy podatku od nieruchomości dysponujący farmami wiatrowymi nie mogli być pewni, czy którykolwiek z przyjętych przez nich sposobów kalkulacji podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości należało uznać za prawidłowy. Dokonane w 2018 r. kolejne zmiany definicji elektrowni wiatrowej zagwarantowały podatnikom podatku od nieruchomości tylko względnie pozorną pewność prawa. Temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych powrócił bowiem jak bumerang po wydaniu 22.07.2020 r. wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (K 4/19), który podważył konstytucyjność wprowadzanych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX