Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie przychodów z innych źródeł

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają, między innymi, tzw. przychody z innych źródeł. W komentarzu wskazane zostaną przychody zaliczane do przychodów z innych źródeł, zwolnienia od podatku obejmujące te przychody oraz zasady ich opodatkowania. Omówiony zostanie również związany z przychodami z innych źródeł obowiązek sporządzania i przekazywania informacji PIT-11.

1. Przychody z innych źródeł

Przepisy art. 10 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wyróżniają dziewięć grup źródeł przychodów. Przychody nienależące do żadnego z tych źródeł przychodów zaliczane są do ostatniego ze źródeł przychodów, czyli do przychodów z innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.).

Pamiętaj!

Przychody nienależące do żadnego ze źródeł przychodów określonych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1-8 u.p.d.o.f. stanowią przychody z tzw. innych źródeł.

Szczegółowo przychody uważane za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?