Golat Rafał, Opodatkowanie przedsiębiorstw państwowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 maja 2023 r.
Autor:

Opodatkowanie przedsiębiorstw państwowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Mimo iż przedsiębiorstwa państwowe stanowią coraz mniej znaczący element polskiej gospodarki, co związane jest przede wszystkim z ich systemową prywatyzacją, nadal wielu funkcjonujących w Polsce przedsiębiorców ma właśnie taki status, w związku z czym działalność ich rodzi w dalszym ciągu szereg praktycznych wątpliwości, w tym na gruncie prawa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX