Bartosiewicz Adam, Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz, Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn dziedziczenia udziałów w spółce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn dziedziczenia udziałów w spółce

Udziały zmarłego udziałowca będą przedmiotem dziedziczenia na zasadach określonych w prawie cywilnym. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, to udziały są przedmiotem dziedziczenia na zasadach ustawowych. Zgodnie z nimi spadek w pierwszej kolejności dziedziczą w częściach różnych żona i dzieci zmarłego. W związku z powyższym powstaje pytanie jak opodatkować odziedziczone udziały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX