Jurkiewicz Robert, Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach osobowych

W komentarzu omówione zostały skutki podatkowe w PCC zdarzeń gospodarczych charakterystycznych dla spółek osobowych. Główny nacisk położony został na umowy spółki i ich zmiany zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX