Strzelec Dariusz, Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach kapitałowych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach kapitałowych - zagadnienia ogólne

Dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do prawa UE, tj. kolejnych dyrektyw, przyniosło kilka korzystnych zmian. Minusem wprowadzonych zmian był jedynie ich połowiczny sukces w zakresie zgodności polskich unormowań z prawem wspólnotowym, co powodowało istotne problemy praktyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX