Strzelec Dariusz, Opodatkowanie PCC umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie PCC umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku

W katalogu podlegających opodatkowaniu PCC czynność przepisy ustawy wyliczają umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku. Przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, ale takiego które zostało nabyte ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX