Borszowski Paweł, Opodatkowanie PCC sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Opodatkowanie PCC sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym jest istotnym zagadnieniem zarówno dla praktyki podatkowej, jak i dla doktryny, zważywszy na regulacje podatkowych skutków działalności gospodarczej. Z punktu widzenia praktyki podatkowej chodzi bowiem o uwzględnienie stosunkowo częstej sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i regulacji ciężaru podatkowego w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX