Opodatkowanie nagród dla pracowników - OpenLEX

Cieślak Monika, Opodatkowanie nagród dla pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie nagród dla pracowników

Tematem komentarza są nagrody materialne, które można podzielić na rzeczowe i finansowe. Nagroda jest sposobem wyrażenia zadowolenia pracodawcy z postawy i pracy pracownika (wzorowe wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, przyczynianie się w sposób szczególny do wykonywania zadań zakładu), a zarazem zmotywowania pracownika do dalszego zwiększonego wysiłku i wzorowej postawy. Komentarz, w oparciu o praktyczne przykłady, przedstawia m.in. pojęcie nagrody i warunki jej przyznania; uwzględniono również prawno-podatkowy aspekt zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX