Opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą energetyczną - OpenLEX

Kran Rafał, Opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą energetyczną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą energetyczną

Sejm uchwalił 20.07.2018 r. przepisy regulujące opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą przesyłową (ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym). Intencją ustawodawcy jest, aby właściciele działek (osoby prywatne), na których znajduje się taka infrastruktura, nie musieli płacić wyższego podatku od gruntu (rolnego, leśnego lub od nieruchomości). Proponowane przepisy mają na celu nie tyle wprowadzenie nowej preferencji, co eliminację niekorzystnej interpretacji. W komentarzu prezentujemy szczegóły ustawy, związane z nią wątpliwości oraz opis problemu, który miał być rozwiązany. Nowe przepisy wejdą w życie 1.01.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX