Bonarski Janusz, Krywan Tomasz, Opodatkowanie działalności agroturystycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Opodatkowanie działalności agroturystycznej

Obowiązujące regulacje prawne nie odwołują się i nie precyzują pojęcia „agroturystyka”. Odwołując się do definicji słownikowych , agroturystyka oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi i rekreacyjnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX