Bartosiewicz Adam, Miland Rafał, Opodatkowanie dywidend w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Opodatkowanie dywidend w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencja Modelowa w Sprawie Opodatkowania Dochodu i Majątku opracowana przez Komitet Spraw Podatkowych OECD , która stała się wzorem zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowi w artykule 10 reguły dotyczące opodatkowania dywidend. W ślad za nią, obowiązujące Polskę umowy bilateralne również poruszają tę kwestię. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad obowiązujących w odniesieniu do opodatkowania dywidend, wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów prawa wewnętrznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX