Lubecka Anna, Opodatkowanie dochodu osoby fizycznej z udziału w spółce osobowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Opodatkowanie dochodu osoby fizycznej z udziału w spółce osobowej

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, cechuje je ponadto osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie jej spraw. W prawie polskim spółkami osobowymi są: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka cicha jako spółka nienazwana. Komentarz przybliża istotę każdej ze spółek niebędącej osobą prawną oraz omawia zasady opodatkowania dochodów z udziału w nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX