Kupień Łukasz, Opodatkowanie części wspólnej nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie części wspólnej nieruchomości

Przepisy regulujące opodatkowanie części wspólnej nieruchomości w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. budziły liczne wątpliwości i były przedmiotem częstych sporów. Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła ich nowelizacja, która spowoduje istotne zmiany w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX