Bartosiewicz Adam, Opodatkowanie budowli i budynków w świetle najnowszych przepisów oraz przełomowych wyroków TK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie budowli i budynków w świetle najnowszych przepisów oraz przełomowych wyroków TK

Zupełnie inny jest sposób opodatkowania budynków (ich części), zaś inny – budowli (ich części). W związku z tym w przypadku niektórych obiektów budowlanych (zwłaszcza obiektów nie do końca typowych) istotnego znaczenia nabiera określenie, czy jest to budynek, czy też budowla. Znaczenie ma również to, czy budynek, bądź budowla jest związana z działalnością gospodarczą czy też nie. W ostatnich kilku latach zapadło kilka istotnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego mających znaczenie dla interpretacji przepisów definiujących budynek i budowlę na potrzeby podatku od nieruchomości, a także określających ich związek z działalnością gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX