Bartosiewicz Adam, Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku - aspekty podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku - aspekty podatkowe

Informacje o stanie środowiska na danym obszarze mają duże znaczenie dla społeczności lokalnej, dlatego ustawodawca przewidział możliwość uzyskania takich informacji przez zainteresowane osoby. Komentarz przedstawia zasady udzielania, przedstawiania i przekazywania takich informacji, poruszając także kwestę nakładów organów administracji, które udzielają danej informacji. Jako że regułą jest odpłatność za udzielone informacje, omówione zostały zasady pobierania poszczegónych opłat. Przedstawiono również skutki podatkowe - zarówno dla organu udzielającego informacji (otrzymującego opłaty), jak i dla podmiotu, który wnosi opłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX