Kokoszkiewicz Artur, Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – problemy praktyczne

Z opłatami za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wiąże się w praktyce zarówno organów administracji, jak i kierowców wiele kontrowersji. Koncentrują się one, co do zasady, wokół organizacji stref w wymiarze normatywnym – poprzez prawidłową działalność prawotwórczą, a także fizycznym – poprzez prawidłowe oznakowanie. Kontrowersje budzą też wysokości opłat oraz sposób prowadzenia postępowania w przypadku ich nieuiszczenia przez kierowców. Pewne problemy praktyczne przybrały na sile w obliczu nowelizacji dokonanych w ustawie o drogach publicznych, które weszły w życie jesienią 2019 r. Nowelizacja, aktualna także obecnie, dotyczyła w głównej mierze obowiązków samorządu w zakresie wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych oraz organizacji tzw. śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Zmianie na niekorzyść kierowców uległy także opłaty za parkowanie oraz opłata dodatkowa, przy czym ta ostatnia wobec maksymalnego dotychczasowego poziomu 50 zł przyjmie limes w wysokości 225 zł, co oznacza ponad czterokrotny jej wzrost. W komentarzu podjąłem próbę rozwiązania części problemów, z jakimi spotyka się praktyka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX