Opłaty za korzystanie z usług wodnych - OpenLEX

Ćwiek Piotr, Opłaty za korzystanie z usług wodnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty za korzystanie z usług wodnych

Komentarz poświęcono zagadnieniu opłat za korzystanie z usług wodnych, jakie ponosić będą podmioty korzystające z zasobów wodnych. Autor omawia w nim cel nowych regulacji w kontekście postanowień ramowej dyrektywy wodnej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, zasady naliczania i uiszczania opłat oraz wskazuje organy właściwe w sprawach naliczania tych opłat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX