Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jednostek samorządu terytorialnego – problemy praktyczne - OpenLEX

Kokoszkiewicz Artur, Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jednostek samorządu terytorialnego – problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców jednostek samorządu terytorialnego – problemy praktyczne

Obowiązująca od dnia 1 marca 2011 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – dalej u.p.t.z. – nakłada na jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków, a wśród nich organizowanie publicznego transportu zbiorowego czy też budowę, przebudowę i remont obiektów służących temu transportowi (np. przystanki, dworce, wiaty przystankowe). Zadania te mogą być finansowane przez pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego . Praktyka w komentowanym zakresie ujawnia pewne kontrowersje. Główne problemy koncentrują się wokół zagadnień: charakteru opłat, ich źródła w aktach prawa miejscowego, konsekwencji braku uchwał, maksymalnej wysokości opłat i opodatkowania ich VAT oraz niedyskryminującego charakteru opłat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX