Izdebski Jan M., Opłaty pobierane przez organ celny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty pobierane przez organ celny

Opłata jest świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotu prawa publicznego, ustanawianym jednostronnie przez ten podmiot, a prawnym źródłem jej obowiązywania jest ustawa. Opłata jest pobierana za wyraźnie wskazane usługi i czynności organów państwowych dokonywanych w interesie konkretnego podmiotu, co odróżnia ją od podatków i mających podobny charakter należności celnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX