Opłaty i kary za usunięcie drzewa lub krzewu - OpenLEX

Wilk Jakub, Opłaty i kary za usunięcie drzewa lub krzewu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty i kary za usunięcie drzewa lub krzewu

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dalej także jako: u.o.p. albo ustawa – co do zasady – za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości na podstawie zezwolenia pobierana jest opłata, zaś za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładana jest kara. Niniejsze opracowanie przedstawia zasady i tryb nakładania opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, a także okoliczności, w których zezwolenie takie nie jest wymagane. Całość uwzględnia nowy stan prawny obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX