Opłaty częściowe w sprawach majątkowych po reformie KPC 2019 - OpenLEX

Kamieński Grzegorz, Opłaty częściowe w sprawach majątkowych po reformie KPC 2019

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty częściowe w sprawach majątkowych po reformie KPC 2019

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w zakresie opłat sądowych częściowych jakie nastąpiły po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , dokonanych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX