Jerzy Janusz, Opłata za usuwanie drzew lub krzewów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opłata za usuwanie drzew lub krzewów

Zagadnienia usuwania drzew i krzewów i związanych z tym opłat ustalonych w ustawie o ochronie przyrody mogą budzić wiele wątpliwości, chociaż – jak mogłoby się wydawać – regulacje są jednoznaczne. Autor, omawiając tę problematykę, koncentruje się na wyjaśnieniu przepisów dotyczących sposobu ustalania opłat i ich egzekucji, obowiązujących stawek, odraczania uiszczania opłat oraz przedawnienia obowiązku ich uiszczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX