Opłata prolongacyjna - OpenLEX

Król Tomasz, Opłata prolongacyjna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opłata prolongacyjna

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu opłaty prolongacyjnej. Autor omawia zasady ustalania opłaty prolongacyjnej wskazując m.in. na związek pomiędzy udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych a koniecznością zapłaty opłaty prolongacyjnej. Przedstawia także zasady naliczania opłaty prolongacyjnej oraz sytuacje, gdy mimo wszystko opłaty takiej się nie ustala bądź też już ustaloną umarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX