Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin - OpenLEX

Kańduła Sławomira, Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin

Z punktu widzenia samodzielności finansowej jednostek samorządu gminnego, najlepszym źródłem finansowania ich działalności są dochody własne, w których skład wchodzi kilka grup dochodów charakteryzujących się różną wydajnością fiskalną i pełnionymi funkcjami, w tym opłaty lokalne.

W dotychczasowej dyskusji nad źródłami dochodów gmin oraz możliwościami ich zwiększenia opłaty lokalne były pomijane lub traktowane marginalnie. Nie powinno tak być, dlatego że znaczenie tych dochodów w gospodarce gmin jest duże. Mają być one bowiem nie tylko źródłem dochodów, lecz także narzędziem oddziaływania władz gminnych na podmioty działające na terenie gminy. Wśród wielu opłat będących dochodem gmin najwięcej kontrowersji wywołują opłaty adiacenckie. Kontrowersje wzbudzają one zarówno wśród podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty, jak i samorządowców, zobowiązanych do ich ustalenia i poboru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX