Golat Rafał, Opinia z zakresu budownictwa jako przedmiot prawa autorskiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Opinia z zakresu budownictwa jako przedmiot prawa autorskiego

Opinie wydawane przez rzeczoznawców budowlanych nie są wprost uznane za przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to także opinii rzeczoznawców wykonujących czynności biegłego sądowego. Komentarz omawia charakter prawny opinii rzeczoznawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX