Dmuch Magdalena, Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą - obowiązki świadczeniodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą - obowiązki świadczeniodawców

Zgodnie z art. 5 ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – dalej u.o.z.p. – opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

Jedną z grup pacjentów objętych opieką psychiatryczną w Polsce są dzieci i młodzież, tj. pacjenci małoletni , będący osobami z zaburzeniami psychicznymi, czyli – zgodnie z art. 3 pkt 1 u.o.z.p. – osobami chorymi psychicznie (wykazującymi zaburzenia psychotyczne), upośledzonymi umysłowo bądź wykazującymi inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a wymagającymi świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Podobnie jak pacjentom pełnoletnim, także pacjentom małoletnim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX