Lesińska Joanna, Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – uchodźcami z Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – uchodźcami z Ukrainy

Dzieci do lat 3, będące uchodźcami z Ukrainy, które przybyły do Polski od 24.02.2022 r. ze swojego kraju z uwagi na działania wojenne, mogą być przyjmowane do istniejących oraz nowo tworzonych żłobków lub klubów dziecięcych. W celu ułatwienia otwierania dodatkowych placówek dla tych dzieci w specustawie zostały zmienione niektóre dotychczasowe wymogi związane z prowadzeniem działalności opiekuńczej. Opracowanie przedstawia warunki niezbędne do utworzenia instytucji opieki wynikające z regulacji dedykowanych powstawaniu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy. Zasygnalizowano również zmiany wynikające ze specustawy w zakresie opiekuna dziennego. Z tego względu materiał można w szczególności polecić osobom planującym tworzyć żłobki lub kluby malucha oraz gminom i miastom podejmującym nowe działania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX