Latos - Miłkowska Monika, Opieka nad dzieckiem - art. 188 k.p.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Opieka nad dzieckiem - art. 188 k.p.

Jednym z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych zwolnień z pracy jest tzw. zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX