Sikorski Sebastian, Opieka koordynowana w POZ - zadania świadczeniodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Opieka koordynowana w POZ - zadania świadczeniodawców

W dniu 30.09.2021 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 160/2021/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – dalej zarządzenie nr 160/2021/DSOZ, które formalnie wdrażało opiekę koordynowaną. W ciągu ośmiu miesięcy zarządzenie to było zmieniane odpowiednio zarządzeniami: nr 5/2022/DSOZ z 5.01.2022 r., nr 38/2022/DSOZ z 29.03.2022 r. oraz nr 64/2022/DSOZ z 10.05.2022 r., a wreszcie zostało zastąpione zarządzeniem nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29.06.2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – dalej zarządzenie nr 79/2022/DSOZ.

Analizę wprowadzonych zmian należy poprzedzić odwołaniem do przepisów ustawowych. Komentarz przybliża najważniejsze regulacje dotyczące opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Natomiast rola i obowiązki koordynatora zostaną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX