Kwiatkowska Monika, Opieka farmaceutyczna jako nowe uprawnienie farmaceuty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Opieka farmaceutyczna jako nowe uprawnienie farmaceuty

Ustawa o zawodzie farmaceuty – dodatkowe uprawnienia farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej.

Pomysł stworzenia opieki farmaceutycznej powstał już w 1975 r., gdy opisano ją w „American Journal of Hospital Pharmacy”, definiując jako pomoc dla pacjentów przy bezpiecznym i racjonalnym stosowaniu leków. Było to z założenia rewolucyjne podejście do zawodu farmaceuty mające na celu oderwanie go od roli typowego sprzedawcy leków i stworzenie systemu współpracy lekarza z farmaceutą w procesie leczenia pacjentów.

Opieka farmaceutyczna bywa definiowana jako zespół działań prowadzonych przez farmaceutów w ramach systemu zdrowotnego, zmierzających do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii. Celami wprowadzenia opieki farmaceutycznej winny być zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii i podniesienie jakości życia pacjenta .

Opieka farmaceutyczna funkcjonuje z dobrymi rezultatami w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Od dawna polskie środowisko aptekarskie postuluje,...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access