Opakowania wielomateriałowe - OpenLEX

Sosnowski Paweł, Opakowania wielomateriałowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Opakowania wielomateriałowe

Komentarz jest źródłem informacji dotyczących postępowania z odpadami powstałymi z opakowań składających się z różnych materiałów. Ten rodzaj odpadów podlega szczególnemu traktowaniu przez przepisy Unii Europejskiej, które zostały wdrożone do naszego systemu prawnego. Autor opisuje najczęściej spotykane wielomateriałowe odpady opakowaniowe, sposób postępowania z ich zagospodarowaniem, możliwe rodzaje odzysku oraz obowiązki ewidencji tego rodzaju odpadów. Artykuł jest skierowany zarówno do przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami, eksporterów, importerów, wytwórców takiego rodzaju odpadów, jak i organów administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?