Bartosiewicz Adam, Oleje smarowe jako przedmiot podatku akcyzowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 stycznia 2021 r.
Autor:

Oleje smarowe jako przedmiot podatku akcyzowego

Na gruncie obowiązujących przepisów powstaje istotna wątpliwość, czy oleje smarowe mogą być opodatkowane w Polsce akcyzą. W związku z tym, Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, o to czy przepisy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 – 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł właściwych dla ujednoliconego podatku akcyzowego nakładanego na konsumpcję produktów energetycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy