Rycak Magdalena, Okresy odpoczynku od pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Okresy odpoczynku od pracy

Komentarz zawiera informacje na temat wymiaru normy dziennej i tygodniowej przysługującego odpoczynku. Wymienia pracowników, których nie dotyczy okres odpoczynku dobowego oraz okoliczności uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego. Przypomina zasadę, w myśl której odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę, a jeśli nie jest to możliwe – innego dnia. Tekst ilustrowany krótkim przykładem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX