Twarowski Adam, Określanie współczynnika korygującego dla świadczeń udzielanych przez podmioty zaliczane do PSZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Określanie współczynnika korygującego dla świadczeń udzielanych przez podmioty zaliczane do PSZ

1.Wstęp

W dniu 29.06.2022 r. weszła w życie ustawa z 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - dalej z.u.s.u.n.w. Ustawa ta zmieniła – od 1.07.2022 r. - zasady ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podnosząc wysokość wskaźników pracy, na podstawie których naliczane jest najniższe wynagrodzenie, zmieniając przypisanie niektórych grup zawodowych do określonych wskaźników pracy, a także nakazała powiązanie, określanych w porozumieniu albo zarządzeniu, zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób uwzględniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Jednocześnie zmieniono sposób ustalania środków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX