Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Określanie wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne

Nieruchomości zajęte pod drogi są szczególnym rodzajem nieruchomości, pełniącym niejako służebną funkcję w stosunku do pozostałych nieruchomości. Bez dróg niemożliwe byłoby wzajemne powiązanie komunikacyjne wszystkich obiektów zagospodarowania terenu na określonym obszarze. W celu stworzenia efektywnej infrastruktury drogowej, niezbędne jest obarczenie obowiązkiem tworzenia i utrzymania dróg, szeroko rozumianej administracji, czyli organów państwowych oraz samorządowych. Jedynie niewielki ułamek rynku nieruchomości drogowych pozostał w dyspozycji innych osób prawnych oraz fizycznych. W niniejszym komentarzu, Autor omówi kwestie wyceny gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?