Sobieska Maria, Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - obowiązek informacyjny wobec pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - obowiązek informacyjny wobec pracownika

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca nałożył na pracodawcę konieczność wydania dodatkowej informacji do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru przez pracownika i konsekwencjach nieodebrania tej dokumentacji. Sposób w jaki określono ten obowiązek budzi spore wątpliwości w kontekście jego stosowania. Zwłaszcza w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r. a zwalnianych po tej dacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX