Janczukowicz Krzysztof, Okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie jako znamię zabójstwa w afekcie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie jako znamię zabójstwa w afekcie

Zabójstwo w afekcie jako uprzywilejowany typ zabójstwa zachodzi wtedy, gdy wyczerpane zostaną dwa znamiona szczególne: 1) silne wzburzenie oraz 2) okoliczności usprawiedliwiające to wzburzenie. Niniejszy komentarz przedstawia poglądy wyrażane w orzecznictwie na temat drugiego z tych znamion. Znamieniu pierwszemu poświęcony jest odrębny komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX