Okoliczności determinujące uznawanie danego podmiotu za stronę postępowania z uwzględnieniem regulacji Prawa budowlanego - OpenLEX

Gawroński Tomasz, Okoliczności determinujące uznawanie danego podmiotu za stronę postępowania z uwzględnieniem regulacji Prawa budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor:

Okoliczności determinujące uznawanie danego podmiotu za stronę postępowania z uwzględnieniem regulacji Prawa budowlanego

Ustalenie stron każdego postępowania administracyjnego stanowi obowiązek organu administracji publicznej, a jego treścią jest powinność powiadomienia wszystkich osób, którym status taki przysługuje, o wszczęciu z urzędu lub na wniosek jednej ze stron konkretnego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX