Okiem IOD-a: udział i rola IOD w kontrolach prowadzonych przez Prezesa UODO - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: udział i rola IOD w kontrolach prowadzonych przez Prezesa UODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: udział i rola IOD w kontrolach prowadzonych przez Prezesa UODO

Możliwość przeprowadzenia kontroli oraz nałożenia wysokiej kary pieniężnej przez organ nadzorczy jest jedną z największych obaw administratorów związaną z przetwarzaniem przez nich danych osobowych. Pomimo że przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują w Polsce już od 1997 r., tak naprawdę dopiero wejście w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – wpłynęło na faktyczne ich stosowanie, nawet przez drobnych przedsiębiorców. W praktyce przepisy o ochronie danych osobowych są jednymi z bardzo wielu, którym muszą podlegać administratorzy danych. Należy podkreślić, że za skuteczniejszą ochroną prawa do prywatności stoją nie tylko wysokie kary przewidziane w RODO, ale także zainteresowanie tematem mediów i osób, których dane są przetwarzane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX