Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: strona internetowa zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Okiem IOD-a: strona internetowa zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych

1.Wprowadzenie

Jako osoba zajmująca się od wielu lat doradzaniem klientom w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych, zauważyłam, że pomimo zwiększenia się świadomości administratorów odnośnie do konieczności stosowania rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – w większości nie przywiązują oni zbyt dużej wagi do tego, aby ich strona internetowa była zgodna z wymaganiami wynikającymi z przepisów. Jest to problem zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. W wielu przypadkach „zaniedbana strona” internetowa jest także u administratorów, którzy wyznaczyli inspektora ochrony danych (IOD), czyli można by się spodziewać, że zadba on odpowiednio o tę dziedzinę. Chociażby dlatego, że administratorzy często oszczędzają na inspektorach ochrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX