Okiem IOD-a: publikowanie danych w BIP a RODO - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: publikowanie danych w BIP a RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: publikowanie danych w BIP a RODO

1.Wprowadzenie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) podczas konferencji prasowej w czerwcu zeszłego roku stwierdził, że podmiotom publicznym udało się poprawnie wdrożyć do stosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Jednocześnie zwrócił uwagę, że są obszary, w których realizowanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych przez te podmioty stwarza problemy, np. rejestry mieszkańców, monitoring wizyjny czy prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) . Prezes UODO w swoim sprawozdaniu z działalności za 2018 r. stwierdził, że większość skarg na administratorów z sektora publicznego dotyczyła właśnie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w BIP – niewłaściwej anonimizacji udostępnianych danych lub zbyt długiego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX