Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: praktyczne problemy związane z przetwarzaniem danych pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: praktyczne problemy związane z przetwarzaniem danych pracowników

1.Wprowadzenie

Problematyka przetwarzania danych osobowych pracowników jest bardzo szeroka i – jak wskazują: orzecznictwo, decyzje Prezesa UODO oraz kary nakładane przez europejskie organy ochrony danych osobowych – wielu pracodawców nie potrafi sprostać zadaniu zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Wśród zagadnień, z którymi muszą mierzyć się pracodawcy, są legalność przetwarzania danych, uprawnienia do upubliczniania danych czy możliwość wyciągania konsekwencji wobec pracownika, który nie przestrzega przepisów i wewnętrznych uregulowań w zakresie ochrony danych. Należy podkreślić, że to na pracodawcy, jako administratorze danych pracowników, spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie rozliczalności zgodnie z art. 5RO...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX