Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: powierzanie i podpowierzenie danych w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: powierzanie i podpowierzenie danych w praktyce

Do powierzenia danych osobowych dochodzi, gdy administrator korzysta z usług zewnętrznego podmiotu, do których realizacji jest niezbędne przetwarzanie danych. W zasadzie można stwierdzić, że prawie każdy administrator powierza dane innemu podmiotowi, czy to sporadycznie, czy w sposób stały, dlatego tak ważne jest właściwe uregulowanie zasad powierzenia danych pomiędzy administratorem i podmiotem przetwarzającym. Instytucja powierzenia danych nie jest nowym zjawiskiem, przed obowiązywaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, możliwość powierzenia danych regulowały przepisy uchylonej ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednakże dopiero art. 28RODO szczegółowo wskazał obowiązki administratora oraz podmiotu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX