Czub-Kiełczewska Sylwia, Okiem IOD-a: marketing bezpośredni a RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: marketing bezpośredni a RODO

Marketing bezpośredni, w szczególności marketing elektroniczny, sprawia większości przedsiębiorców wiele problemów, głównie ze względu na stopień skomplikowania przepisów i fakt, że w zależności od tego, w jaki sposób i do kogo skierowane są treści o charakterze marketingowym, handlowym, promocyjnym, informacyjnym, należy uwzględnić różne przepisy. Punktem wyjścia są przepisy rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, gdzie już w 47 motywie preambuły określono marketing bezpośredni jako działanie leżące w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora. Oznacza to, że jeżeli do działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług stosuje się dane osobowe zwykłe, niepotrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wobec tego dlaczego taka zgoda jest pozyskiwana przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX