Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: marketing bezpośredni a RODO

Marketing bezpośredni, w szczególności marketing elektroniczny, sprawia większości przedsiębiorców wiele problemów, głównie ze względu na stopień skomplikowania przepisów i fakt, że w zależności od tego, w jaki sposób i do kogo skierowane są treści o charakterze marketingowym, handlowym, promocyjnym, informacyjnym, należy uwzględnić różne przepisy. Punktem wyjścia są przepisy rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, gdzie już w 47 motywie preambuły określono marketing bezpośredni jako działanie leżące w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora. Oznacza to, że jeżeli do działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług stosuje się dane osobowe zwykłe, niepotrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wobec tego dlaczego taka zgoda jest pozyskiwana przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?